HAKKIMIZDA

OSM yaklaşık 68 yıldır yonca tohumculuğu başta olmak üzere yem bitkileri tohumculuğunda Türkiye’nin önde gelen üretici ve satıcılarındandır. OSM piyasaya arz ettiği sertifikalı tohumluklarıyla Türkiye’nin her köşesine ulaşmış durumda olup 7 Bölgede 950 bayi ve satış temsilcisiyle yaygın bir pazarlama ağına sahiptir.


Şirket Merkezi ve işletmelerinin bir kısmı Konya ili sınırları içinde olup yurt genelinde faaliyet göstermektedir.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’nden 1998 yılında tohumluk üretici belgesini alarak ülkemizin ihtiyacı olan sertifikalı tohum üretimine başlamıştır. Her yıl hem ürettiği sertifikalı tohumluk miktarı artmış hem de yurt çapında yapılanmasını tamamlamıştır. 2007 yılında Özel Sektör Araştırıcı Kuruluş belgesini alan OSM teknik ekibiyle ıslah çalışmalarına da başlamıştır. Halen yonca, sorgum sudan otu, yem pancarı, yem şalgamı, süt otu, kanola, silajlık mısır çeşitlerinin yanında yem bezelyesi, adi fiğ, macar fiği, korunga, yemlik yulaf, tritikale, mera bitkileri, ekmeklik ve makarnalık buğday denemeleri de yürütülmektedir. Tohumculuk yanında hayvancılık sektörünün girdisi olan kaba yem üretimi ise (yonca ve diğer bitkilerin balyası, silaj, saman vs.) şirketin önemli çalışmaları arasındadır.


OSM araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu amaçla farklı makine, donanım ve girdiler kullanılarak optimum üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ile kuraklığın yaşandığı Türkiye’de sulama tekniklerinin iyileştirmesi, çeşit seçimi ve geliştirilmesi alanlarında araştırmalar yürütmektedir. Yurtiçi (DPT, TÜBİTAK) ve AB projeleri ile üniversiteler ve araştırıcı kuruluşlarla müşterek çalışmalara ve bilgi paylaşımına önem vermektedir.


OSM Türkiye ve komşu ülkelerde tarımın gelişmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak belirlemiştir. OSM, gelişmiş bir araştırma alt yapısı, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle kaliteli tohum, kaliteli yem üretimini ise Misyon olarak üstlenmiştir. Buna ilaveten konvansiyonel tarımdaki bütün gelişmeler yanında özelde bio teknoloji ve organik tarımdaki gelişmeleri de yakından takip ederek en iyiyi en uygun şekilde üreterek karşılıklı fayda esasına göre büyümeyi hedef edinmiştir.


"Et meselesinin çözümü ot meselesini çözmektir" sloganı ile yoluna devam eden OSM’ nin prensiplerinden biride üretimi kendi yaparak büyüme hedefidir. Bu nedenle; OSM kurulduğu tarihten itibaren üretime önem vermiş bir firmadır.


Ülkemiz tarımında küçük ölçekli işletmelerin pazarlama, planlama, finansman ve girdi tedariki gibi problemlerini aşmanın en sağlıklı yolu sözleşmeli tarımdır. Bunun bilincinde olan OSM; sözleşmeli tarımın öncülerindendir. Geçmişten günümüze sözleşmeli tarım yoluyla küçük işletmeleri ve bu işletmelerin sınırlı imkânlarını destekleyerek ve birleştirerek mühendislik ve planlama hizmeti ile de küçük işletmelerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin değişik bölgelerinde çiftçilerle yapmış olduğu sözleşmeler çerçevesinde tohumluk üretimi yapmanın yanı sıra gerekli makine ve ekipmanlarını tamamlayarak uzman ekibi ile kendi üretimlerini de büyütmüştür.

Konya bölgesinde toplamda 10.000 da alanda kendi çeşidi olan üstün kaliteli ve yüksek verimli Sünter yonca çeşidinin sertifikalı tohumluk üretimini yapmaktadır.


OSM; 2003 yılından bu yana Avrupa ve Amerika ülkelerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere Dünyanın her tarafında icra edilen uluslararası toplantı ve fuarlara katılmaktadır. OSM; uluslararası işbirlikleriyle üretim konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan teknik ve teknolojik bilgilere ulaşarak bunları kendi üretiminde kullanmakta, ileri teknoloji ve mekanizasyon ile verim ve kaliteyi artırmaya devam etmektedir.


Sahip olduğu yüksek kapasiteli makine ve ekipman ile 7000 da alanı altı gün gibi kısa bir sürede işleyip ekebilmekte veya hasadını yapabilmektedir. Büyük çaplı üretimlerde tüm alanın hızlı bir şekilde işlenmesi verimi, kaliteyi ve maliyeti etkileyen önemli hususlardır. Örneğin; Yoncanın biçiminden 21 gün sonra tekrar biçime gelmesi de geniş sahalarda hızlı hareket kabiliyeti gerektirmektedir. Sulama sistemleri konusunda kapsamlı araştırmalar yapan OSM verimli ve teknolojik sulama alt yapısının kurulabilmesi için daha uzun süreli kullanım hakkı olan çok geniş arazilere ihtiyaç duymaktadır. Ülkemiz hayvancılığının ihtiyacı olan yüksek kaliteli kaba yem üretimi için; düşük maliyetli ve kaliteli tohum üretimi ancak geniş alanlarda mümkündür.


Sertifikalı yonca tohumluğu ve bitkisel üretiminin yanında yine Konya bölgesinde geniş alanlarda adi fiğ, Macar fiğ ve yem bezelyesi tohumluğu üretimleri de bulunmaktadır. Üretim faaliyetlerinde sezonluk 200-250 kişiyi doğrudan istihdam etmektedir.


Tohumlukların temizlenmesi ve hazırlanması için yüksek kapasiteli tesisler kurmuş olan OSM, yonca tohumluğunun elenmesinde gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan Manyetik Eleme ekipmanlarını Türkiye’de kullanan ilk ve bu gün için tek firmadır. Bunun sonucunda küskütten %100 arındırılmış ve %100 saflıkta yonca tohumu çiftçimize sunulmaktadır.


Yine OSM; Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bitki besleme elementleri ve faydalı bakteriler ile kaplanmış yonca tohumu üretmektedir. Kaplanmış tohumların çıplak tohumlara göre çimlenme ve verim avantajının yanında hastalıklara karşı direnci de çok yüksektir.


Sonuç olarak ulusal ve uluslararası ilişkilerinden edindiği bilgi ve tecrübeleri gerek kendi üretimlerinde ve gerekse sözleşmeli üretim yaptığı küçük işletmelerde bir araya getiren OSM, büyük arazilerde organizasyon, planlama, üretim ve pazarlama konularında kurumsal bir yapıya ulaşmıştır.